Så här fungerar Nasaleze VIRUS BLOCKER:

• Blockerar upp till 100% av luftburet virus. Medicintekniskt hjälpmedel, kliniskt dokumenterat, registrerat hos Läkemedelsverket.

• Nasaleze Virus Blocker är ett kliniskt dokumenterat pulver som puffas upp i näsan. Där bildar pulvret omgående en skyddande hinna som fångar upp, absorberar och oskadliggör 85 – 100% av allt virus som passerar näsan vid inandning.

• Nasaleze Virus Blocker stoppar därmed orsaken till virusrelaterade besvär som förkylning och influensa.

• Nasaleze Virus Blocker verkar redan inom några minuter. Effekten sitter sedan i under ca 6-8 timmar vid normal fysisk aktivitet. Används 3 gånger om dagen eller vid behov. Ingen risk för överdosering.

• Nasaleze Virus Blocker innehåller inga medicinska substanser, utan består av inert cellulosapulver (vegetabiliskt ursprung), extraherat vitlökspulver samt pepparmint. Kan användas av vuxna, inklusive gravida och ammande, samt barn över 7 år.

• Nasaleze Virus Blocker är ett registrerat medicinteknisk hjälpmedel, registrerat inom hela EU och hos Läkemedelsverket. Patenterat i hela världen.

Användning:

Nasaleze Virus Blocker är enkel att använda, men ett par tips gör det ännu enklare. Så läs igenom, så stoppar du virus ännu effektivare!

1. Skaka flaskan försiktigt så att pulvret skakas loss i flaskan. Skruva av korken och testa hur hårt du behöver trycka för att få upp den ideala ”puffen”, ca 5 cm hög.

2. Snyt dig försiktigt så att näsan är fri.

3. Andas ut.

4. Håll för den ena näsborren.

5. Placera flaskan med Nasaleze Virus Blocker i den andra näsborren.

6. Tryck till flaskan med samma kraft som vid testpuffen, samtidigt som du andas in försiktigt.

7. Repetera steg 3 – 6 i den andra näsborren.

8. Nasaleze Virus Blocker kan användas så for du behöver det, men för generellt skydd rekommenderas minst 3 ggr/dag. På så sätt har näshålan alltid ett skyddande lager av Nasaleze Virus Blocker, d v s den barriär som fångar upp, absorberar och oskadliggör virus.

9. Ta även Nasaleze Virus Blocker så for du vistas i folkrika miljöer som flyg, tåg, buss, tunnelbana, konserter och liknande.

10. Glöm inte att ta en ny dos Nasaleze Virus Blocker varje gång du snutit dig.

 

Vetenskaplig studie visar:

Celler som skyddas av Nasaleze VIRUS BLOCKER: 85-100% av de friska cellerna förblir friska och överlever.

Celler som utsätts för fågelinfluensavirus utan skydd: Endast 30% överlever, övriga blir virusangripna.