Med vetenskaplig dokumentation i ryggen

Kaj Winthert, professor i näringslära och växtbaserade läkemedel vid institutionen för idrott och näring, avdelningen för bioaktiv mat och hälsa, Köpenhamns Universitet, startade kliniska studier på GOPO-nyponen för mer än 20 år sedan.

Alla våra produkter är mycket väldokumenterade och vetenskapligt genomlysta. Studierna har bl a legat till grund för EU regelverk kring hälsopåståenden för foderråvaror och tillskottsfoder.

ProbaVet Lotion är baserad på Tea Tree Oil, den australiska naturoljan som dokumenterats vetenskapligt sedan 1930-talet. Idag har man funnit över 100 aktiva komponenter i den unika oljan.
LitoVet för hund är också vetenskapligt dokumenterad i ett forskningssamarbete mellan Sverige och Danmark under ledning av professor Kaj Winther.
LitoVet 100% GOPO-nyponpulver är förankrat i över 35 vetenskapliga arbeten, varav tre studier är specifikt gjorda på häst.
NostrilVet har den unika egenskapen att inte påverka hästens kropp som en medicin gör, utan reducerar hästens problem med damm, pollen, mögelsporer och liknande helt inert. Funktionen finns väl beskriven i åtskilliga publicerade studier.
Tillagd i varukorgen