Vetenskapliga artiklar om GOPO-nypon och Hund

Fem publicerade kliniska studier (dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade) av LitoVet´s unika, patenterade nyponpulvret med galaktolipiden GOPO® har visat en signifikant effekt på människor.
Under 2000-talet har man även börjat studera djursidan, genom forskarna Hamburger/Falk-Rønne/Kharazmi/Winther/ Rein/Winther. 2010 redovisade man en studie kring hur LitoVet påverkade hundens rörlighet, och kunde då se samma mönster som man redan sett hos människa, d v s en positiv inverkan på ledernas rörlighet. 


Hundar och rörlighet (konferensbidrag):

A herbal remedy derived from subspecies of Rosa canina improves the immune respons, working capacity and well-being of dogs. A parallel, placebo-controlled, double-blind, randomized study.
A Ragone, A S V Hansen, P Hansen, A Kharazmi and K Winther. Department of Clinical Biochemistry, Frederiksberg Hospital and Department of Clinical Microbiology, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark.
OARSI, Brussels, September 22-24 2010.

Vikten av att använda hela nyponet, d v s även kärnorna (konferensbidrag):

The anti-inflammatory capacity of rose-hip is strongly dependent on the seeds – a comparison of animal and human studies.
C. Marstrand, Dept. of Orthopaedic Surgery, Horsens Hosp., Horsens, DENMARK,
L Warholm, Dept. of Trauma and Acute Med., Horsens Hosp., Horsens, DENMARK,  
A. Kharasmi, Dept. of Microbiol., RigsHosp.et, Copenhagen, DENMARK ,
K Winther, Dept. of Clinical Biochemistry, Frederiksberg Hosp., DENMARK.
OARSI, Philadelphia, USA, April 18-21 2013.


Effekten av GOPO® (publicerad studie):

ANTI-INFLAMMATORY AND CHONDRO-PROTECTIVE EFFECT 
OF ROSE HIP POWDER AND ITS CONSTITUENT GALACTOLIPID GOPO.
Joseph Schwager, Natalie Richard and Sven Wolfram. 
DMS Nutritional Products, Department of Nutrition and Health, Switzerland.
OARSI, Rome, September 19-21. Även publicerad i sin helhet under titel "Rose hip and its constituent galactolipids confer cartilage protection by modulating cytokine, and chemokine expression", BMC Complementary and Alternative Medicine 2011, 11:105.

Humanstudier: Se under LitoVet Häst.

Tillagd i varukorgen