100% GOPO-nyponpulver ökar även hundens rörlighet och smidighet.

Billie_LitoVet_Hund

Det är inte bara hundar som börjar bli ”till åren” och lite slitna som kan ha problem med att röra sig. Även yngre hundar kan ha t ex medfödda ledproblem eller råka ut för skador. Men ett dansk forskarteam har visat att hundar – precis som hästar och människor - kan få hjälp att öka rörligheten med LitoVet 100% GOPO-nyponpulver.

Att danska strandnypon fungerar på människors leder har man kunnat visa under 15 års tid. Man har också visat att hästar får ökad rörlighet och flexibilitet av just dessa speciella nypon. Efter sex publicerade artiklar om den positiva effekten på ledrörlighet, beslöt forskarteamet att studera om detta patenterade nyponpulver även kunde hjälpa hundar att röra sig bättre.

Hunden smidigare, gladare och orkar mer
En forskargrupp med bl a chefsöverläkare Kaj Winther vid Köpenhamns Universitetssjukhus menar att resultatet är både övertygande och entydigt.
- När vi utvärderade studien, kunde vi konstatera att de hundar som fått nyponpulvret fick både högre arbetskapacitet och ökad smidighet, berättar Kaj Winther.
Det är en speciell galaktolipid som är nyckeln till effekten. Denna galaktolipid, som är patenterad och döpt till GOPO, ger nyponpulvret en ledbefrämjande effekt, samtidigt som nyponpulvret i sig är en kraftfull och välgörande antioxidant.

Referens:
A herbal remedy derived from subspecies of rosa canina, improves the immune response, working capacity and well-being of dogs?  A  parallel, placebo-controlled, double-blind, randomized study.
A. Ragone, A. S. V. Hansen, P. Hansen, A. Kharazmi and K. Winther.  OARSI, Bryssel, 2010.

100% GOPO-nyponpulver, ett världspatent för hunden.

Redan i slutet av 1990-talet hade forskarna klart för sig att nypon, som torkas och mals enligt en speciell process, är välgörande för lederna. Människor blev väsentligt bättre, redan inom några veckor märker man effekten.

6 vetenskapliga artiklar
Forskningsresultaten var så uppseendeväckande att man hittills fått hela sex vetenskapliga studier accepterade för publicering i erkända vetenskapliga tidskrifter.

 GOPO nyckeln
GOPO, en speciell galaktolipid, är ytterst viktig för nyponens goda egenskap. Processen att torka och mala nyponen så att GOPO bibehålls är världspatenterad, och patentet ägs av bl a Köpenhamns Universitet, Rikshospitalet och Dansk Lantbruksforskning. GOPO-nyponpulvret finns i produkten LitoVet Hund, LitoVet Häst och humanprodukten Movo.

LitoVet Hund verkar ge gladare hundar

Motivation och samarbetsvilja
I en uppföljande pilotstudie, ledd av en hundfysioterapeut, kartlade man mer ”mjuka” värden hos hundarna. Man kunde då notera bättre pälskvalitet, vänligare attityd, mjukare och rörligare kroppsrörelser, bättre pondus i kroppshållningen, bättre flyt i stegen, gladare blick, vilja att röra sig mer och ett högre tempo, allt enligt hundägarnas egna noteringar.

Bekräftas av forskarna
- Det var påtagligt att GOPO-nyponen också förbättrade pälsen kvalitet. Och hundägarnas bedömning var att hundens motivation och samarbetsvilja ökade, samtidigt som den allmänna sinnesstämningen hos hunden förbättrades, berättar Kaj Winther.
- Vi har tidigare konstaterat att GOPO-nypon hjälper både människor och hästar. Nu kan vi bekräfta att detta gäller även för hundar, menar Kaj Winther.

 

Tillagd i varukorgen