NostrilVet

NostrilVet hjälper den hostande hästen

  • Artnr: 20301

Beskrivning av artikel

Skyddar hästens näshåla rent fysiskt från att bli irriterad av damm, pollen, mögelsporer o dyl. Ca 50 - 100 puffar per flaska = ca 25-50 behandlingar.

Direkt hjälp vid dammhosta.
Både stallmiljö och torra ridbanor innebär att hästen riskerar att utsättas för damm från hö, halm, spannmål och ridunderlag. Detta damm irriterar, och kan dessutom innehålla t ex mögelsporer som kan framkalla allergi och hosta. En så bra stallmiljö som möjligt och välvattnade ridbanor är första åtgärden - men även NostrilVet hjälper till att skydda hästen. NostrilVet har en dubbel verkan:
- Skyddar mot irritation p g a damm från ridbanan o dyl
- Minskar antalet mögelsporer, pollen och liknande allergener som följer med dammet.
Pulvret verkar inom några minuter, och effekten sitter i 2-3 timmar beroende på hästens ansträngning. Behandlingen kan upprepas utan risk, eftersom det inte sker någon medicinsk påverkan.

Dosering:
En "puff" i vardera näsborre vid behov. Kan ej överdoseras.
Behandlingen kan upprepas flera gånger om dagen,  d v s så ofta som hästen har behov av det. T ex om ridbanan dammar när man ska rida på den, när gräset blommar, när man städar i stallet, vid utfodring eller när man väger upp hö som kan damma och liknande situationer. Hästens besvär styr!

Innehåll: 
Finmalt cellulosapulver från tall.
OBS! En flaska ger ca 50 - 100 normala "puffar". Beroende på hur hårt du trycker, kan således antalet puffar variera!

Klassificering:
Medicintekniskt hjälpmedel (human), EU-registrering nr CA007190.

Karens:
NostrilVet är ett registrerat medicintekniskt hjälpmedel för människor inom hela EU. För sådana produkter gäller i Sverige (enligt ST, svensk Travsport): "Medicintekniska hjälpmedel skall ur karenstidssynpunkt betraktas som läkemedel. Karenstiden bestäms av de aktiva substanserna och är minst desamma som motsvarande läkemedel. Då dessa hjälpmedel inte är läkemedel avsedda för häst ges de alltid på egen risk.".
Den verksamma substansen i NorstilVet är cellulosa från tall, d v s ingen läkemedelssubstans, varför ingen karens torde gälla.

Tillverkare:
Nasaleze International Ltd
Nunnery Mills
Old Castletown Road
Douglas
Isle of Man
IM2 1QA
British Isles

Tillbaka

Tillagd i varukorgen